آموزش شنا برای بانوان مهاجر

فاطمه محمدی

بنام خدا

.من فاطمه محمدی هستم عضو گروه پیجس

.این گروه در سال ۲۰۱۵ بنا شد و متشکل از بانوان ،برای بانوان است

.ما به لطف و یاری خدای مهربان در کنار هم هدف مان را پیش برده و برنامه های مختلفی را شروع و به سر انجام رساندیم

.از جمله این برنامه ها آموزش شنا برای بانوان مهاجر از جمله خود من بود، که در سال گذشته (۲۰۱۷) به انجام رسید که توسط خانم دوریس برنامه ریزی و به اجرا گذاشته شد

.من اول از اینکه در چنین کشوری زندگی میکنم واقعا خوشحال هستم

.و دوم اینکه از بانوی پر تلاش و مهربان (دوریس) نهایت سپاسگزاری  را دارم که برای تمام برنامه های ما زحمت کشیده و وقت گذاشته است

.ما در سال گذشته آموزش شنا داشتیم

.که بسیار خاطره انگیز بود

.زیرا در ساعت ۵ صبح تاکسی دنبال ما میامد و ما باید ساعت ۵ آماده میبودیم

.بعد از ایستگاه قطار با قطار حرکت میکردیم

.و بعد در ساعت ۷ صبح در محوطه حاضر بودیم

.روز اول همه خواب الود بودیم ، اما مشتاق یادگیری ،مخصوصا مادر من

.بعد از کلاس ساعتی را در کنار دریاچه زیبای زل ام سی صبحانه مان را می‌خوردیم و با شوخی و مزاح وقت میگزراندیم

 .یادم است یکی از دوستان بارها با سر داخل آب شیرجه میزد ،و روز بعد به علت سر درد شدید نتوانست بیاید

.این اولین کار گروهی ما بود

.و واقعا روزهای سخت بلاتکلیفی و انتظار برای مشخص شدن تکلیف مان را شیرین و روان کرده بود

.واقعا در آن روزها بانو دوریس مثال فرشته ای بود که در اوج خسته گی از بیکاری و در اتاق گذراندن ها  را روشن و امید اورد

…ما ناباورانه شروع کردیم

.اما امروز بعد از گذشت یک سال سه ماه از آن روزها خاطرات شیرین اش لبخند بر لب هایمان میاورد و دیدن عکسهای آن روزها خاطرات شیرین اش را زنده می‌کند

…ما بعد از شنا پلانهای زیادی داشتیم و با موفقیت پشت سر گذاشتیم

.و این مهربانی این مردم و این بانو است

.من از خدا و از تمام کسانی که در این راستا زحمت بی منت کشیده اند سپاسگذارم

قدر دان زحمات شما فاطمه